Общи условия

Работно време за поръчки от 6 до 22 часа на телефон ………….

Работно време на отдел “Справки и рекламация” от 10 до 16 часа 

Връзка с отдел “Рекламация”, може да намерите на телефона изписан на касовия бон, който е получен от куриерска фирма Еконт Експрес.

Може да направите поръчка Онлайн 24/7 като натиснете бутона “КУПИ” 

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ЛИЧНИ ДАННИ И БИСКВИТКИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА www.supertoolsbg.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия. Ако НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ с тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ  УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.)  (наричан по-долу .www.supertoolsbg.com или “Интернет страницита” или “Сайт” ) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.supertoolsbg.com  и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.supertoolsbg.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.)  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: град Пловдив 4000, България ;Ид. номер по Булстат: 205890255; ДДС Номер: BG205890255.

 1. Условия за използване на Сайта на www.supertoolsbg.com

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че www.supertoolsbg.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.supertoolsbg.com  само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 1. Задължения на потребителя при регистриране
  Предвид ползването на Сайта на www.supertoolsbg.com, Потребителят се съгласява:
 • да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни);
 • да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, www.supertoolsbg.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, www.supertoolsbg.com уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на изключително широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 1. Защита на личните данни. Конфиденциална политика на www.supertoolsbg.com
 • Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.supertoolsbg.com при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.
 • Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от www.supertoolsbg.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на www.supertoolsbg.com
 • Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от www.supertoolsbg.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани във www.supertoolsbg.com .
 • www.supertoolsbg.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
 • www.supertoolsbg.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) осъзнава изключителната важност на поверителността, сигурността и защитата на личните данни на клиенти и партньори. Чрез въвеждане на стриктни и последователни политики и правила ние се стремим да осигурим защита на всички наши дейности.

3.1 Общи положения

Тази Декларация за поверителност описва как ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на уеб сайта ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) във връзка с услугите, които предоставя.

Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) на поверителност при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на Ваши лични данни, включително информация, която се събира чрез Вашата активност онлайн и данните, предоставяни на ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) във връзка с назначаване на работа.

Тази Декларация за поверителност не важи за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта www.supertoolsbg.com за Ваше удобство и информация. Нашият съвет е да се запознаете с политиката на конфиденциалност на всеки сайт, с който взаимодействате, преди да позволите събиране и използване на личните Ви данни.

3.2 Вашето съгласие

Тази Декларация за поверителност е част от Общите условия за ползване на www.supertoolsbg.com. Чрез използването на www.supertoolsbg.com Вие се съгласявате със събирането, обработването, съхранението и предоставянето на Вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

3.3 Дефиниции

Лични данни – “Всяка информация, свързана с физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез нея, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, по един или повече от тези признаци, специфични за физическата, психическата, умствената, икономическата или културната идентичност на лицето.”

Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

3.4 Лични данни, събирани чрез www.supertoolsbg.com

Не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате www.supertoolsbg.com. Но уеб сайтът www.supertoolsbg.com може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. www.supertoolsbg.com събира Вашите лични данни, като спазва принципа на законосъобразност и прозрачност. Предприемаме разумни действия, за да гарантираме, че личните данни са точни, пълни и актуални. www.supertoolsbg.com събира следните лични данни, които Вие ни предоставяте, докато използвате www.supertoolsbg.com:

 • име;
 • адрес;
 • телефонен номер за контакт;
 • електронна поща;

За фирми – търговци и юридически лица – нетърговци:

 • име;
 • адрес;
 • телефонен номер за контакт;
 • електронна поща;
 • адресна регистрация;
 • ЕИК;
 • БУЛСТАТ;
 • идентификационен номер по ЗДДС;

www.supertoolsbg.com не събира „чувствителни“ лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

Нелични данни и „бисквитки“, събиране чрез www.supertoolsbg.com

Ние събираме и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Вашите лични данни – това може да бъде Ваше потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни. За да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата използваме „бисквитки“ (cookies) за събиране на обобщени данни. Ние не събираме и не съхраняваме индивидуални „бисквитки“. Имаме достъп само до обобщена информация за „бисквитки“ за функционални цели.

Можем да споделяме с трети страни информация, която включва:

 • брой посещения на www.supertoolsbg.com;
 • брой посетители на всяка страница от www.supertoolsbg.com;
 • имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на посетителите на www.supertoolsbg.com;

3.5 Право за промяна на лични данни

Вие имате право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. Ние Ви предоставяме разумен достъп и възможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

3.6 Цели, за които използваме Вашите лични данни

www.supertoolsbg.com използва Вашите лични данни само за целите, посочени към момента на събиране след Вашето изрично съгласие, или за допълнителни съвместими цели съобразно закона.

Целите, с които www.supertoolsbg.com събира и обработва лични данни, са:

 • за да отговорим на Ваши запитвания;
 • за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
 • за да подобрим качеството на нашите услуги;
 • за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили чрез www.supertoolsbg.com;
 • за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;
 • за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
 • за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
 • за да се свържем с Вас с информация относно ползването на сайта www.supertoolsbg.com;
 • за да подобрим съдържанието и функционалността на www.supertoolsbg.com;
 • за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
 • за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
 • за всяка друга цел в съгласие с тази декларация за поверителност или за която сме получили отделно Вашето съгласие.

3.7 Политики и практики за защита на личните данни

За да защитим личните данни от неупълномощени за употребата им лица, разкриване, промяна или унищожаване, ние прилагаме строги стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията в собствената си дейност. ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) взима правни и технически мерки за защита на Вашите лични данни в съответствие с Регламента за защита на личните данни.

3.8 Срокове на съхранение на лични данни

www.supertoolsbg.com съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.

3.9 Предоставяне на лични данни на трети страни

Осъзнаваме отговорността, която носим, при пренос на лични данни към трети страни. Споделяме лични данни само при условие, че третите страни имат задължението да осигурят адекватни нива на защита. Ние им забраняваме да използват информацията, свързана с личните данни за техни собствени цели или за техни собствени маркетингови дейности.

www.supertoolsbg.com си запазва правото да разкрива лична информация за Вас, когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на правоприлагащи органи във връзка с наказателно или административно разследване.

www.supertoolsbg.com предоставя лични данни (име, телефонен номер за връзка, адрес за доставка) на куриерски фирми с които www.supertoolsbg.com има договор (която желаете или такава предложена от нас), които извършват доставка на продукти, поръчани през www.supertoolsbg.com.

3.10 Защита на личната неприкосновеност на деца и непълнолетни

Ние разбираме важността от защита на личната неприкосновеност на децата в интерактивния онлайн свят. Сайтът www.supertoolsbg.com не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 18-годишна възраст. Ние нямаме политика да събираме умишлено или да пазим информация за лица под 18-годишна възраст.

3.11 Възможни промени по тази Декларация за поверителност

Възможно е ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) да направи промени в тази Декларация за поверителност във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени в тази Декларация за поверителност и датата на тези промени ще бъде упомената в началото на документа. За тази цел трябва да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта.

3.12 Връзка с нас

В случай че имате въпроси, свързани с Декларация за поверителност, събирането и обработването на Вашите лични данни по време на използването на www.supertoolsbg.com, можете да се обърнете към office@supertoolsbg.com.

 1. Достъп, потребителско име и парола, сигурност

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.supertoolsbg.com, след като извърши процеса на регистрация.

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно www.supertoolsbg.com за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, www.supertoolsbg.com автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща.

www.supertoolsbg.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 1. Поведение на потребителите

Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.

Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. www.supertoolsbg.com не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпространявано, чрез Сайта Съдържание.

Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства www.supertoolsbg.com няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин, чрез Сайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на www.supertoolsbg.com, за да:

 • формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
 • създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
 • причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;
 • се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на www.supertoolsbg.com, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
 • фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост (“Права”) на която и да е страна;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
 • да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;
 • да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
 • да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;
 • да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;
 • да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

www.supertoolsbg.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания.

www.supertoolsbg.com си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания.

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях

www.supertoolsbg.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.supertoolsbg.com или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

www.supertoolsbg.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.supertoolsbg.com  и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.supertoolsbg.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

С публикуване на информация в Сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските и права й предоставя безвъзмездно правото www.supertoolsbg.com  да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани с ХОУМ РИТЕЙЛ ЕООД ( HOME RETAIL LTD.) .

Всички предлагани от www.supertoolsbg.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.supertoolsbg.com  и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

 1. Препратки от и към www.supertoolsbg.com

Собствениците на сайтове и страници извън www.supertoolsbg.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.supertoolsbg.com при следните условия:

 • препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;
 • не трябва да отваря страницата от www.supertoolsbg.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.supertoolsbg.com;
 • не трябва да посочва явно или неявно, че www.supertoolsbg.com препоръчва него и/или продуктите му;
 • не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.supertoolsbg.com;

Със създаването на препратка към www.supertoolsbg.com собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на www.supertoolsbg.com ;

Собствениците на сайтове и страници извън www.supertoolsbg.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Сайта на www.supertoolsbg.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.supertoolsbg.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.

www.supertoolsbg.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.supertoolsbg.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност на потребителя.

 1. Представяни стоки и услуги на Сайта

В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.www.supertoolsbg.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока www.supertoolsbg.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.

www.supertoolsbg.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

 • Съществува опасност с преводът й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
 • Няма общоприета еднозначна терминология на български език;
 • Самата стока е носител на информация на английски език, например книги, музика и филми на английски език;

Всички посочени на сайта цени са в лева, с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.

В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото й, физическите й размери, дестинацията и начинът на доставка.

www.supertoolsbg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.supertoolsbg.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

 1. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.supertoolsbg.com

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от www.supertoolsbg.com. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.

По всяко време, преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с www.supertoolsbg.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена:

 • за потребители пазаруващи за пръв път – при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
 • за потребители пазаруващи повече от веднъж – при направата на поръчка;

www.supertoolsbg.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи на Потребителите предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска, или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.supertoolsbg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение, по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени, става с поставяне на новата цена до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

 1. Промоции и намаления
 • www.supertoolsbg.com организира промоционални кампании за предлаганите продукти и услуги, валидни за времеви периоди, указани във всяка една кампания. Ако не е указана в тях, валидността на кампаниите и промо-кодовете е 30 календарни дни считано от момента на обявяването им.
 • Участващите в определена промоционална кампания продукти могат да бъдат ограничени по време, марка, категория, тегло, цена и др.
 • Всеки продукт може да участва в една или повече промоционални кампании.
 • Когато при създаване на поръчка, продукт отговаря на условията на повече от една промоционална кампания, е валидна само кампанията, носеща най-голяма облага за потребителя.
 • При разлика между автоматично генерираните отстъпки/подаръци/бонуси и обявените в промоционалната кампания са валидни обявените в кампанията.
 • При съмнения за злоупотреба с условия на промоционални кампании, промокодове или ваучери www.supertoolsbg.com си запазва правото да отказва на потребителите изпълнение на услугата.
 • При употреба на промо кодове и ваучери в поръчки, изпълнявани с повече от една доставка, същите са валидни само за доставката, отговаряща на условията на промо кода или ваучера.
 1. Доставка на закупени стоки

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. www.supertoolsbg.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни, с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

www.supertoolsbg.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.

Доставчикът не носи отговорност при:

 • Изчерпване на количества от дадени артикули
 • Забавяне на доставката до Доставчика от вносителите или производителите на съответните стоки
 • Забавяне на доставката от превозвача и/или куриера – форсмажор
 • При посочване на грешен адрес, лице за контакт и телефон при подаване на заявката, www.supertoolsbg.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на невярно подадената информация от клиента.

Всички наши пратки могат да се прегледат и тестват преди да се доставят от куриера.

 1. Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги, Потребителят се задължава да депозира, в момента на доставката на www.supertoolsbg.com, или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставената поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.supertoolsbg.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.supertoolsbg.com автоматично приема направения депозит, чрез който се заплащат договорените стоки и услуги, като плащане на договорени стоки или услуги.

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на www.supertoolsbg.com и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично, или изцяло от закупените стоки, www.supertoolsbg.com се задължава да възстанови частично, или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, или услуги, www.supertoolsbg.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит, при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже, в едноседмичен срок, след като я е приел, www.supertoolsbg.com се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит, като неустойка от страна на Потребителя.

 1. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована – опаковката й да е в оригинален търговски вид (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушена целостта на евентуални пломби и/или етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.

       Срокът за отказ и замяна е 14 дни, считано от датата на сключване на договора, когато сте поръчали от нас услуга, респективно от получаване на стоката – при поръчка на стока. При някои особени случаи правото на отказ започва да тече от различен момент, например:

При констатация на дефектна стока в период до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.supertoolsbg.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител, или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След този срок, или при нарушаване на търговския вид, или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи.

Срок за отказ / замяна

 • Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;
 • Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;
 • Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от датата, на която Купувачът или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

Уведомяване за отказа/искането за замяна

За да упражните правото си на отказ или правото си на замяна, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора или да замените поръчката с недвусмислено заявление в писмена форма (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Изпратите формуляра на нашия емейл адрес supertoolsbg.com@gmail.com

Получите потвърждение

Изпратите продукта до адреса на дружеството – куриерските разходи са за Ваша сметка

Възстановяване на сумата в 14-дневен срок

Или чрез писмо с обратна разписка на адрес: гр. Пловдив, бул.Марица 50 – офис Еконт Марица.

При връщането на Стоката към нас, задължително заявете опция „Преглед“, тъй като отделът ни възстановява сумата/заменя продукта, само след като установи,че продуктът не е употребяван, по същия не са констатирани вреди и е върнат в оригиналната му опаковка и неотстранени етикети. При наличието на причинени от Вас дефекти по стоката или увреждане на търговския й вид и този на опаковката, запазваме правото си да удържим съответна сума от заплатеното от Вас/да изискаме тази сума допълнително (според конкретния случай: отказ/замяна).

Възстановяване на заплатените суми

Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която е получено Уведомлението, съгласно т.3.12. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Дружеството не възстановява заплатените от потребителя суми и не приема стоки, които са върнати от потребител чрез куриер с наложен платеж, в случай, че последният не е информирал предварително в писмена или устна форма дружеството, за връщането на стоките. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да удържим преди възстановяването съответна сума, ако по върнатата Стока установим вреда, която не може да бъде причинена от обикновеното изпробване на стоката, респ. при наличие на следи от употреба. Ако сте поискали предоставянето на услуга от Нас и сте заявили желание да започнем изпълнението й по време на срока за отказ, ще ни заплатите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора. Ще Ви възстановим заплатените суми и в случаите, при които сте пожелали замяна на продукт с друг, но не можем да изпълним указанието Ви поради липса на наличност или друга причина.

Неприемане на отказа / замяната

Няма да приемем отказа и да Ви възстановим сумите, ако:

 • не сте спазили срока за отказ и срока за връщане на стоките;
 • не сте ни върнали касовата бележка и или фактурата за продажбата;
 • не сте ни върнали продукта и или аксесоари и принадлежности към него;
 • стоката е със сменени, или променени по Ваше желание компоненти;
 • е налице хипотеза, при която нямате право на отказ, а именно:

– при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача; – при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

при доставка на стоки, изработени по поръчка на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания; – при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; – при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;- при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ; при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за Клиента;

Удържане от цената

Ще удържим от заплатената от Вас цена съответна сума, в случай че:

 • върнали сте продукта с нарушена опаковка повече от обичайното или с липсващи/отстранени етикети;
 • върнатите продукти са с нарушен вид, зацапани и или със следи от употреба;

Рекламации

Право на законова гаранция. Срок за предявяване.

Съгласно действащото законодателство в Република България, Вие имате право да получите поръчана от Вас стока/услуга в съответствие с договора за продажба. Една стока/услуга съответства на поръчката, когато притежава обичайните за съответната стока качество, функционалност и характеристики. Ако считате, че продуктът/услугата, поръчани от Вас, не съответстват на договора, имате право безплатно в 24-месечен срок от доставката (за стоки) и в 14-дневен срок от получаване на услугата (за услуги) да предявите рекламация пред Нас. В закона е предвидена презумпция, че в случай че дефект и несъответствие на стока от сайта са се проявили през първите 6 месеца от поръчката. За периода след това следва да докажете, че причината за дефекта е наша отговорност. Гаранционният срок започва да тече от датата на получаване на стоката. При евентуални възражения за началната дата в този случай, моля свържете се с нас.

Решение на рекламацията

Срокът, в който ще решим въпроса с рекламацията е 30 дни от датата на приемане на продукта (при продукти) или от предявяване на рекламацията (при услуги). Забележка: В случай че е налице обективна причина, поради която срокът за решаване на рекламацията се яви кратък, ще Ви помолим за удължаване на същия.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

 1. Гаранционно обслужване и условия

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, www.supertoolsbg.com

Гаранцията губи валидност и не се признава в следните случаи:

 • При изгубена гаранционна карта.
 • Когато повредата се дължи на неотговарящи на инструкцията параметри на напрежението в ел.мрежата.
 • Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.
 • Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в упътването на уреда.
 • Когато са запушени въздухопроводи и отвори за охлаждане с гипс, прах, дървени частици или други чужди тела.
 • Когато уредът е с лош външен вид или с механични нарушения по корпуса, причинени от изпускане или удар.
 • В гаранцията не са включени: бутони, ключове, лампи, четки, батерии, зарядни, ремъци, ножове, накрайници, дискове, лазери и други консумативи.
 • Когато хоби-инструментите са използвани за професионална употреба.
 • Сервизът не носи отговорност за липси и непълни окомплектовки на уреда, установени при закупуването му.
 • При несъответствие между данните в документите и самата стока, непопълнена гаранционна карта или опит за подправяне на фабричния номер на стоката;
 • При повреда в резултат на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (вкл. мъгли, наводнения и други), при токов удар, неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или при форсмажорни обстоятелства.
 • при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 • Когато повредата е причинена от неправилна експлоатация;
 • При нарушаване на физическата цялост на изделието;

Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от оторизираните сервизи на производителите на гаранционните продукти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на www.supertoolsbg.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предоставяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

 • По времето на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока;
 • Частите, заменени при гаранционен ремонт, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
 • Рекламация за неокомплектованост на стоката се признават само по време на покупката;
 • Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части. Максималният срок е един месец от датата на предявяване на рекламацията и представяне на стоката за ремонт в сервиза;
 • Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съгласно Българското законодателство.

Освен търговската гаранция, е приложима и законовата гаранция за съответствие на стоките според ЗЗП.

 1. Надзорни органи

Koмиcия зa защита нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,

Факс: 02 / 940 36 40

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,

Факс: 02 / 988 42 18

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18

Факс: 02 / 980 73 15

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

 1. ПОЛИТИКА / ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ (COOKIES)

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата и подробна информация и най-добрите услуги, когато посещавате www.supertoolsbg.com, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies).

Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашия Сайт. Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите.

Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може нашият сайт да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 • за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване в нашата Интернет страница. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги или когато използвате форма за запитване/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена страница, последни посетени страници, и др.

Рекламни бисквитки.

Използваме тези бисквитки например:

за да получим информация за начина, по който използвате нашата Интернет страница, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;

 • за да определим кои са най-популярните части от нашия сайт;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашия сайт (честота и време);
 • за да следим успеха на даден продукт/услуга;
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашия сайт;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашият Сайт и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашия Сайт, така и извън него. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки.

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата Интернет страница по-приятна и лесна за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

 • Google Analytics– за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик.
 • Социални мрежи  Facebook, Google plus и др..
 • Системи за комуникация.
 • Системи за изпращане на електронна поща.
 • Системи за сервиране на реклами.

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашия Сайт да функционират правилно.

Повече информация за Вашият браузър и бисквитките:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web

iOS

Промени в нашата политика за бисквитките.

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост, ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия.

www.supertoolsbg.com не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на office@supertoolsbg.com.

 1. Други

www.supertoolsbg.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги, без предварително известяване.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.supertoolsbg.com е свързан с тази мрежа, www.supertoolsbg.com не гарантира, че потокът информация към и от www.supertoolsbg.com няма да бъде следен и записван от трети страни.

www.supertoolsbg.com управлява този Сайт от офисът си в България. www.supertoolsbg.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно, достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. www.supertoolsbg.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на www.supertoolsbg.com, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.supertoolsbg.com, С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.supertoolsbg.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на www.supertoolsbg.com са следните:

гр. Пловдив, телефон:,  office@supertoolsbg.com

Настоящите Общи условия са приети от  09.11.2020г., от която дата са валидни за всички потребители на www.supertoolsbg.com и свързаните с него юридически лица, по смисъла на закона