Описание

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 24ММ УДАРЕН RF-79124 – 13.00 лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 27ММ УДАРЕН RF-79127 – 14.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 30ММ УДАРЕН RF-79130 – 15.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 32ММ УДАРЕН RF-79132 – 17.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 34ММ УДАРЕН RF-79134 – 19.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 36ММ УДАРЕН RF-79136 – 21.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 41ММ УДАРЕН RF-79141- 27.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 46ММ УДАРЕН RF-79146 – 32.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 50ММ УДАРЕН RF-79150 – 39.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 65ММ УДАРЕН RF-79165 – 52.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 75ММ УДАРЕН RF-79175 – 64.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 80ММ УДАРЕН RF-79180 – 82.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 85ММ УДАРЕН RF-79185 – 92.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 90ММ УДАРЕН RF-79190 – 105.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 95ММ УДАРЕН RF-79195 – 110.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 100ММ УДАРЕН RF-791100 – 120.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 105ММ УДАРЕН RF-791105 – 140.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 110ММ УДАРЕН RF-791110 – 150.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 115ММ УДАРЕН RF-791115 – 165.00лв

КЛЮЧ ГАЕЧЕН 120ММ УДАРЕН RF-791120 – 185.00лв